Homa Inspection INC.:خانه

برای بسیاری از ما خرید ملک یکی از مهم ترین سرمایه گذاریهای زندگی است

به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاق غافلگیرانه و پرهزینه ، ضروری است که خانه را قبل از خرید توسط بازرس حرفه ای و با تجربه ساختمان بازرسی (اینسپکت) کنید

هدف ما این است که با کمک به شما برای تصمیم گیری آگاهانه در هنگام خرید خانه از استرس شما بکاهیم و فرآیند خرید خانه را برای شما لذت بخش کنیم

شرکت بازرسی ساختمان هما متعهد به ارائه گزارش (ریپورت) بازرسی دقیق در حد اکثر دو روز پس از بازرسی می باشد

شما  می توانید از گزارش بازرسی به عنوان یک ابزار موثر برای مذاکره قیمت ساختمان، شناخت هر چه کاملتر از وضعیت کنونی ساختمان و شناخت مشکلات خاص که نیاز به اصلاح دارند قبل از بسته شدن قرارداد فروش استفاده کنید. در ضمن، بیمه ما از شما در مقابل بسیاری از مشکلات احتمالی حمایت می کند

برای برآورد رایگان با ما تماس بگیرید